Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (o 15:00 hod.) na tohoročnú nedeľu Božieho milosrdenstva - 23. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Čerpajme s dôverou z prameňov Božieho milosrdenstva!Späť na začiatok