Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Spravil som to pre Teba. Toto všetko som spravil pre Teba...

Keďže nevedel zniesť pomyslenie na večnosť bez nás, zvolil si smrť namiesto nás...

Nech nám Zmŕtvychvstalý Spasiteľ udelí milosť nanovo zakúsiť lásku, ktorá ho priviedla až na kríž.


Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a radosti Vám vyprosujú


Vaše sestry                                                              


Späť na začiatok