Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 07. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
- 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva

- 19:00 h slávnostný ruženec a vešpery

- 20:30 h Cesta svetla
- 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva 08. apríla

- 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca, prednáška sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, korunka Božieho milosrdenstva

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita;

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

 


Späť na začiatok