Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI: 

Vigília sviatku Božieho milosrdenstva:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
- 16:00 h Sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína – svedkovia a poslovia Božieho milosrdenstva – uctenie relikvií
- 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva
- 19:30 h Cesta svetla
- 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva (23. apríla 2017)

- 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

10:00 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup;

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

 


Späť na začiatok