Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 27. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

- 15:30 h Svätá omša - rektor svätyne vdp. farár Peter Sykora

- 18:00 h Svätá omša - Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup

- 20:30 h Sláčikový recitál - Zvelebenie Božieho milosrdenstva

- 23:00 h Cesta svetla a celonočná adorácia

Nedeľa Božieho milosrdenstva 28. apríla

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca,

- 9:30 h prednáška na tému: Boh hnevu či Boh lásky?, sr. M. Benediktína Fečová KMBM

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva

 


Späť na začiatok