Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pripravujem sa na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1810-1811).

Počas sviatku Zjavenia Pána sa u nás posväcujú domy. Kňaz píše na dvere iniciály slov Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Často sa G+M+B mylne vysvetľujú ako mená troch kráľov: Gašpar, Melichar a Baltazár. Tieto mená však pochádzajú až z 12. storočia, keď ich tak pomenovali na parížskej univerzite.

 


Späť na začiatok