Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Krakovský kardinál Stanislav Dziwisz pre Vatikánsky rozhlas uviedol zopár podrobností týkajúcich sa prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa po 25 rokoch konajú opäť v Poľsku. Zatiaľ je zaregistrovaných 600 000 mladých. Po nedeľnom svätorečení Poliaka Stanislava Papczynského povedal:

Mal som to potešenie, že ma prijal Svätý Otec. Chcel som ešte raz predložiť pozvanie do Krakova, do Poľska, a tiež dať mu posledné správy týkajúce sa priebehu príprav. Povedal som mu, že možno vnímať veľké nadšenie a to nielen v Poľsku – a to je jasné – ale na celom svete: máme skupiny pochádzajúce zo 194 krajín a tiež mnoho biskupov, už ich je 930. Samozrejme chcú prísť do Krakova, aby sa stretli so Svätým Otcom, ale tiež si myslím, že chcú sem prísť práve pre Rok milosrdenstva, lebo Krakov je hlavným mestom Božieho milosrdenstva. Ježiš Kristus na tomto mieste daroval posolstvá pre celý svet: dal ich sestre Faustíne, ale čo mohla zmôcť ona sama? A tak prišiel ešte ďalší apoštol, Ján Pavol II., ktorý zaniesol toto posolstvo, tento oheň úcty k Božiemu milosrdenstvu celému svetu. A teraz ešte Svätý Otec František s tou istou témou o milosrdenstve. Myslím si, že mladí príjmu toto posolstvo, ktoré potom zanesú do celého sveta a to bude ovocie tohto stretnutia, posolstvo milosrdenstva. Sestra Faustína hovorí: «Ak chcete pokoj, musíte sa obrátiť na Božie milosrdenstvo.Späť na začiatok