Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 20. mája sa uskutoční v poradí už 8. Metropolitná púť slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť vyvrcholí archijerejskou liturgiou, ktorú o 10.00 hod. bude celebrovať vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Eugen Popowicz, przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita. Tak ako každý rok si veriaci budú môcť o 14.25 hod. vypočuť katechézu o Božom milosrdenstve, tentokrát z úst sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM. Púť uzavrie spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Podrobný program v prílohe.


 

Späť na začiatok