Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Posledná pôstna nedeľa, tzv. Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a veriaci si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V závere tohto netypického Pôstneho obdobia, ktoré je v istom zmysle časom duchovnej reflexie pre celý svet, Vám na našej webstránke ponúkame možnosť prežiť Veľký týždeň spolu s Apoštolkou Božieho milosrdenstva - sv. sestrou Faustínou.Späť na začiatok