Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality Združenia Faustínum

11.06.2014

V tomto polroku posledné formačné stretnutie prvej skupiny združenia Faustínum v Čiernom Balogu - Dobroči sa uskutoční v piatok 20. júna 2014. Stretnutie spolu s vdp. farárom Štefanom Šeligom bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Stretnutie sa začne o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, pokračuje svätou omšou o 15.30 hod., prednáškou a stretnutím v oratóriu.

08.06.2014

  7. júna 2014 v slnkom zaliatej podpolianskej Detve, vo farnosti sv. Františka Assiského, našla svoj domov sv. sestra Faustína... Týmito slovami sa v úvode slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. prihovoril farníkom o. Artur Ciepielski, keď nádherný sprievod detváncov v krojoch voviedol relikvie svätice pred chrámový oltár. Relikvie farnosti odovzdala generálna vikárka sr. Gracjana Szewc z Krakova. Slávnosť bola obohatená o prijatie 10 nových členov do združenia Faustínum a 25 členov si obnovilo svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu na jeden rok. Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú už v 111 krajinách sveta.


Čítať ďalej...

02.06.2014

V dňoch od 5. - 7. júna 2014 bude v Detve 25 členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum skladať na rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Pred týmto dôležitým krokom bude vo štvrtok a piatok duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová. Tejto slávnosti spojenej s prijatím nových členov do združenia sa zúčastnia aj predstaviteľky vedenia združenia Faustínum z Krakova.

01.06.2014

Členov združenia Faustínum z permanentnej formačnej skupiny na sídlisku KVP v Košiciach upozorňujeme na zmenu termínu stretnutia, ktoré sa presúva na 2. piatok tohto mesiaca čiže na 13. júna 2014. Za porozumenie ďakujeme!

27.05.2014

Ctiteľov milosrdného Ježiša a záujemcov o formáciu v duchu spirituality sv. sestry Faustíny pozývame na posledné predprázdninové formačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. júna kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Bratislave-Rači, ul. Alstrova 171. Stretnutie zahŕňa 2 prednášky sestier a Eucharistiu o 16:00 hod., ktorú bude slúžiť vdp. kaplán Peter Pajerský.

 

Téma: Je v duchovnom živote nutné obrátenie?

Čítať ďalej...

13.04.2014

12. apríla 2014 sa v Nižnom Hrušove po prvýkrát uskutočnila spoločná duchovná obnova pre 60 členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z formačných skupín v Prešove, Košiciach, Humennom a Nižnom Hrušove. Obnovu, ktorá bola stretnutím s Máriou Matkou Milosrdenstva a prípravou na Veľký týždeň, viedol o. Marek Kunder a sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM.

Čítať ďalej...

06.04.2014

V dňoch od 03. - 06. apríla 2014 sa duchovné cvičenia združenia Faustínum po prvýkrát konali v prekrásnom prostredí Exercičného domu jezuitov na Kalvárii v Prešove a po prvýkrát to boli skutočne celé tri dni exercícií. Ústrednou témou bola nielen pôstna trojka: modlitba, pôst, almužna. Meditácie formou Lectio Divina viedli o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Čítať ďalej...

23.03.2014

edV dňoch od 03.- 06. apríla 2014 (plné 3 dni) Vás pozývame na pôstne duchovné cvičenia do Exercičného domu jezuitov v Prešove. Exercície na stále aktuálnu tému: Modlitba, pôst, almužna vedú: o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Začiatok je vo štvrtok o 16.00 hod. a ukončenie v nedeľu obedom.

Čítať ďalej...

09.03.2014

dcZdruženie Faustínum pre Vás v marci pripravuje duchovné cvičenia na tému Túžba Otca. Exercície sa budú konať v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch od 21. - 23. marca 2014. Meditácie, prednášky a spoločné modlitby budú viesť: o. Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Čítať ďalej...

27.02.2014

18 rokov združenia FaustínumZdruženie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi 06. marca 2014 svoje 18. narodeniny! Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. sestry Faustíny.
V súčasnosti združuje ponad 16 000 dobrovoľníkov a 500 členov z 80 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum 148 členov, 1668 dobrovoľníkov a 19 formačných skupín.

Späť na začiatok