Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V malebnom prostredí Detvy, vo farskom kostole sv. Františka Assisského, si v sobotu 6. júna pri slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol o. Artur Ciepielski 18 členov zo Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum obnovilo svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Združenie sa rozrástlo aj o 17 nových členov (zo Slovenskej Ľupče, Dubnice nad Váhom, Hliníka nad Hronom a Šale). 
Všetkým účastníkom, organizátorom, duchovným otcom, farníkom a miestnemu mládežníckemu zboru zo srdca ďakujeme za dôstojný priebeh slávnosti, rodinnú atmosféru a spoločenstvo, ktoré sme spoločne počas dvoch dní tvorili. Nech sa Božie milosrdenstvo naďalej oslavuje v nás i cez nás!


FOTOGALÉRIA

 • Detva_F_1
 • Detva_F_10
 • Detva_F_11
 • Detva_F_11B
 • Detva_F_12
 • Detva_F_12B
 • Detva_F_13
 • Detva_F_14
 • Detva_F_14B
 • Detva_F_15
 • Detva_F_16
 • Detva_F_17
 • Detva_F_18
 • Detva_F_19
 • Detva_F_2
 • Detva_F_20
 • Detva_F_21
 • Detva_F_23
 • Detva_F_24
 • Detva_F_25
 • Detva_F_26
 • Detva_F_27
 • Detva_F_28
 • Detva_F_29
 • Detva_F_3
 • Detva_F_30
 • Detva_F_31
 • Detva_F_32
 • Detva_F_33
 • Detva_F_34
 • Detva_F_35
 • Detva_F_36
 • Detva_F_4
 • Detva_F_5
 • Detva_F_6
 • Detva_F_7
 • Detva_F_8
 • Detva_F_9


Spoločná fotografia na stiahnutie

 • Spolocna_foto_Faustinum_DetvaSpäť na začiatok