Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Združenie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v nedeľu 06. marca 20. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 
V súčasnosti združuje około 17 000 dobrovoľníkov a 550 členov z 80 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 160 členov a 1730 dobrovoľníkov.Späť na začiatok