Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Slávnostné zloženia prísľubov na jeden rok bude v sobotu  06. júna 2015 vo farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve. Slávnostnej sv. omši bude predsedať o. Artur Ciepielski. Združenie Faustínum bude zastupovať generálna vikárka Gracjana Szewc a sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova. Prípravou na túto udalosť bude jednodňová duchovná obnova, ktorá sa začne v piatok 5. júna modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00. V programe obnovy sú plánované aj prednášky o. Romana Haška  a sestier z košickej komunity. 

 


Späť na začiatok