Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Oznamujeme vám, že formačné stretnutia vo Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach budú v tomto roku prebiehať tretiu nedeľu v mesiaci. Začiatok je o 17.00 hod. v kostole Božieho milosrdenstva moderovanou adoráciou. Po nej o 17.30 hod. bude nasledovať formačné stretnutie a agapé. Srdečne pozývame aj nových záujemcov o formáciu v združení apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

 


Späť na začiatok