Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Druhý turnus duchovných cvičení v Tatrách pre ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva prebiehal od 10. do 12. októbra. Okolo 40 osôb sa spoločne s p. Františkom Romaňákom CSsR a sr. M. Claretou Fečovou KMBM zamýšľalo nad témou „Svätosť z pohľadu sv. sestry Faustíny“. Prehĺbeniu tejto témy slúžili meditácie, spoločná krížová cesta, osobná modlitba a hlavne Eucharistia. Tradičná celonočná adorácia bola vzácnym doplnením tohto milostivého času
a priestorom pre opätovné prehodnotenie svojich postojov i smerovania v bežnom živote i vzťahoch. Nosným citátom i povzbudením boli pre účastníkov slová svätej sestry Faustíny z jej Denníčka: „Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu.“


FOTOGALÉRIA

 • DC_okt_00
 • DC_okt_01
 • DC_okt_02
 • DC_okt_03
 • DC_okt_04
 • DC_okt_05
 • DC_okt_06
 • DC_okt_07
 • DC_okt_08
 • DC_okt_09
 • DC_okt_10
 • DC_okt_11
 • DC_okt_12
 • DC_okt_13
 • DC_okt_14
 • DC_okt_15
 • DC_okt_16
 • DC_okt_17
 • DC_okt_18
 • DC_okt_19
 • DC_okt_20

Späť na začiatok