Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Ukončenie 1. ročníka permanentnej formácie vo formačnej skupine združenia FaustínumSabinove sa uskutoční v nedeľu 29. júna so začiatkom o 15:00 hod. vo farskom kostole spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Po nej bude nasledovať prednáška sr. Faustie Szabóovej KMBM, spoločné Lectio Divina a agapé. Srdečne pozývame všetkých dobrovoľníkov a členov!

Späť na začiatok