Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V tomto polroku posledné formačné stretnutie prvej skupiny združenia Faustínum v Čiernom Balogu - Dobroči sa uskutoční v piatok 20. júna 2014. Stretnutie spolu s vdp. farárom Štefanom Šeligom bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Stretnutie sa začne o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, pokračuje svätou omšou o 15.30 hod., prednáškou a stretnutím v oratóriu.


Späť na začiatok