Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!  7. júna 2014 v slnkom zaliatej podpolianskej Detve, vo farnosti sv. Františka Assiského, našla svoj domov sv. sestra Faustína... Týmito slovami sa v úvode slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. prihovoril farníkom o. Artur Ciepielski, keď nádherný sprievod detváncov v krojoch voviedol relikvie svätice pred chrámový oltár. Relikvie farnosti odovzdala generálna vikárka sr. Gracjana Szewc z Krakova. Slávnosť bola obohatená o prijatie 10 nových členov do združenia Faustínum a 25 členov si obnovilo svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu na jeden rok. Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú už v 111 krajinách sveta.
 • DSCN1258
 • DSCN1265
 • DSCN1266
 • DSCN1268
 • DSCN1270
 • DSCN1275
 • DSCN1282
 • DSCN1283
 • DSCN1285
 • DSCN1289
 • DSCN1292
 • DSCN1294
 • DSCN1296
 • DSCN1297
 • DSCN1298
 • DSCN1300
 • DSCN1302
 • DSCN1303
 • DSCN1311
 • DSCN1312
 • DSCN1313
 • DSCN1314
 • DSCN1320
 • DSCN1322
 • DSCN1324
 • DSCN1325
 • DSCN1327
 • DSCN1332
 • DSCN1338
 • DSCN1340
 • DSCN1344
 • DSCN1345
 • DSCN1349

Späť na začiatok