Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 5. - 7. júna 2014 bude v Detve 25 členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum skladať na rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Pred týmto dôležitým krokom bude vo štvrtok a piatok duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová. Tejto slávnosti spojenej s prijatím nových členov do združenia sa zúčastnia aj predstaviteľky vedenia združenia Faustínum z Krakova.


Späť na začiatok