Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Oficiálne a slávnostné prijatie 15 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutoční v sobotu 06. júna  v Kostole sv. Františka Assiského v Detve počas svätej omše, ktorú bude celebrovať o. Artur Ciepielski. Bude mu predchádzať jednodňová duchovná obnova. Združenie Faustínum na Slovensku má 173 členov a 1720 dobrovoľníkov.Späť na začiatok