Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 03. - 06. apríla 2014 sa duchovné cvičenia združenia Faustínum po prvýkrát konali v prekrásnom prostredí Exercičného domu jezuitov na Kalvárii v Prešove a po prvýkrát to boli skutočne celé tri dni exercícií. Ústrednou témou bola nielen pôstna trojka: modlitba, pôst, almužna. Meditácie formou Lectio Divina viedli o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Vzájomné prepojenie modlitby, pôstu a amužny veľmi pekne vyjadrujú slová sv. Bernarda z Clairvaux: Modlitba vyprosí silu k pôstu a pôst získa milosť k modlitbe. Pôst posilňuje modlitbu a modlitba posilňuje pôst! Avšak, náš pôst má byť podľa Ježišovho vzoru pôstom pre chudobných. Pôst musí viesť k milosrdenstvu, k almužne (hmotnej i duchovnej), inak je len trápením tela alebo samoľúbosťou.


 • DSCN1150
 • DSCN1151
 • DSCN1152
 • DSCN1153
 • DSCN1154
 • DSCN1155
 • DSCN1156
 • DSCN1157
 • DSCN1158
 • DSCN1165
 • DSCN1167
 • DSCN1171
 • DSCN1173
 • DSCN1175
 • DSCN1176
 • DSCN1179
 • DSCN1184
 • DSCN1189
 • DSCN1190
 • DSCN1202
 • DSCN1204
 • DSCN1205
 • DSCN1206
 • DSCN1207
 • DSCN1208
 • DSCN1209

Späť na začiatok