Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!18 rokov združenia FaustínumZdruženie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi 06. marca 2014 svoje 18. narodeniny! Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. sestry Faustíny.
V súčasnosti združuje ponad 16 000 dobrovoľníkov a 500 členov z 80 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum 148 členov, 1668 dobrovoľníkov a 19 formačných skupín.

Späť na začiatok