Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Formačné stretnutie v KrakoveTri formačné skupiny združenia Faustínum zo stredného Slovenska - Dobroč, Detva a Žiar nad Hronom - budú mať svoje každoročné formačné stretnutie 01. marca 2014 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Sobotný deň formácie bude viesť o. Artur Ciepielski.


Späť na začiatok