Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prísľuby v združení FaustínumV sobotu 22. februára 2014 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove 9 osôb zloží ročné prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu (2 z Nemecka, 1 z Čiech a 6 z Poľska). Päť osôb zloží večné prísľuby (4 z Poľska a 1 z Čiech). Na Slovensku sa prísľuby budú konať 7. júna 2014 v Detve. Bude im predchádzať jednodňová duchovná obnova.


Späť na začiatok