Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V BoršiPrvou formačnou skupinou členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, v ktorej prebehla mariánska duchovná obnova, bola skupina v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom). V poradí štvrtú skupinu združenia na Slovensku (vznikla v roku 2006) formačne vedie vdp. farár Ján Jakab. Duchovnú obnovu 06. februára 2014 viedla sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM.


Späť na začiatok