Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Obnovy vo formačných skupináchV roku Sedembolestnej Panny Márie budú v nasledujúcich týždňoch prebiehať mariánske duchovné obnovy v 18 formačných skupinách združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. V skupinách na východnom Slovensku bude obnovy viesť sr. Mária Terézia Adamčíková; na severnom Slovensku sr. M. Faustia Szabóová a v západnej a strednej časti Slovenska sr. M. Clareta Fečová.

Späť na začiatok