Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



Farizej a mýtnik vo mneTáto hlboká pravda o nás samých bola predmetom meditácií počas prvých duchovných cvičení v tomto roku. Exercície sa konali v zmodernizovanom prostredí Charitného domova v Dolnom Smokovci. Vymenené okná a kúrenie, zrekonštruované prízemie s recepciou, barom a kaviarničkou nemalou mierou prispeli k fyzickej i duchovnej pohode exercitantov. Problém modlitby, pokory a milosrdenstva, ktoré Boh chce viac než obetu priblížil p. Vladimír Peklanský SAC a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Meditácie boli doplnené o malé testy pokory a milosrdenstva, o minikvíz o modlitbe, spoločnú modlitbu sv. ruženca a krížovej cesty, a tak ako vždy aj o celonočnú adoráciu. Pri nedeľnej svätej omši si zasvätení obnovili svoje rehoľné sľuby a všetci prítomní dostali špeciálne požehnanie misijným krížom.


 • DSCN2352
 • DSCN2353
 • DSCN2354
 • DSCN2356
 • DSCN2357
 • DSCN2358
 • DSCN2359
 • DSCN2361
 • DSCN2363
 • DSCN2366
 • DSCN2368
 • DSCN2369
 • DSCN2375
 • DSCN2377
 • DSCN2379
 • DSCN2383
 • DSCN2384
 • DSCN2386
 • DSCN2387
 • DSCN2389
 • DSCN2397
 • DSCN2410
 • DSCN2414
 • DSCN2415
 • DSCN2418
 • DSCN2419
 • DSCN2422
 • DSCN2423
 • DSCN2424
 • DSCN2425
 • DSCN2426

Späť na začiatok