Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Združenie FAUSTÍNUM v roku 2013Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum so sídlom v Krakove tvorí ponad 17 000 osôb. V uplynulom roku sa doň zapísalo 659 dobrovoľníkov (104 z Poľska a 555 zo zahraničia). Prijatých bolo 113 členov, z toho 27 zo Slovenska, ďalej z Poľska, USA, Kamerunu a Veľkej Británie. Prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu zložilo 48 členov: 29 zo Slovenska a 19 zo zahraničia.

Späť na začiatok