Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prísľuby členov združenia FaustínumVšetkým členom združenia Faustínum, ktorí si aj v tomto roku chcú obnoviť svoje prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu, oznamujeme, že slávnostné zloženia prísľubov na jeden rok bude v sobotu 07. júna 2014 vo Farnosti sv. Františka Assiského v Detve.
Zároveň upozorňujeme, že prísľuby v tomto roku skladajú už len tí členovia, ktorí si ich chcú opäť obnoviť.

Späť na začiatok