Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sväté omše za členov a dobrovoľníkov združenia FaustínumAj v novom roku budú vo Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach slúžené sv. omše na úmysly členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum.
Spravidla to bude každý tretí piatok v mesiaci: 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11., 19.12.2014

Späť na začiatok