Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!List členom a dobrovoľníkom združenia FaustínumV závere roka chceme aj touto cestou informovať všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum o našich novoročných plánoch a pripravovaných akciách.

Nech sa v nás aj cez nás slávi Božie milosrdenstvo!Informačný list

Späť na začiatok