Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prihlasovanie na DC uzavreté!Prihlasovanie na posledné duchovné cvičenia združenia Faustínum v tomto roku, ktoré sa konajú od 15. - 17. novembra 2013 v Dolnom Smokovci, UZATVÁRAME!
Koncom decembra Vás budeme informovať o duchovných cvičeniach v roku 2014.

Späť na začiatok