Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!10 rokov Faustínum na SlovenskuDňa 9. novembra 2003 vznikla na Slovensku prvá formačná skupina Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Skupinu v Dobroči pri Brezne právne erigoval blahej pamäti o. biskup Rudolf Baláž. Iniciátorom a prvým formátorom skupiny bol o. Artur Ciepielski. Podobné 10. výročie Faustínum slávia aj v Kamerune.
Nech sa v nás aj cez nás oslavuje Božie milosrdenstvo!

Späť na začiatok