Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Milosrdenstvo, ktoré uzdravuje...mohli zakúsiť 48 účastníci duchovných cvičení, ktoré sa od 18. - 20. októbra 2013 konali v Charitnom domove krížových sestier v Dolnom Smokovci. Exercície formou lectio divina nad evanjeliami o uzdravení slepca, malomocného, ženy trpiacej na krvotok, stotníkovho sluhu a ochrnutého viedli: p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Ako zvyčajne nechýbala krížová cesta o uzdravení, spoločný sv. ruženec a celonočná adorácia zo soboty na nedeľu. Krásne jesenné počasie a biele štíty Vysokých Tatier dodávali exercičnému tichu neopakovateľnú atmosféru.


 • DSCN0530
 • DSCN0531
 • DSCN0533
 • DSCN0534
 • DSCN0538
 • DSCN0539
 • DSCN0540
 • DSCN0541
 • DSCN0544
 • DSCN0547
 • DSCN0552
 • DSCN0553
 • DSCN0555
 • DSCN0556
 • DSCN0646
 • DSCN0655
 • DSCN0661
 • DSCN0662
 • DSCN0663
 • DSCN0664
 • DSCN0665
 • DSCN0668
 • DSCN0669
 • DSCN0672
 • DSCN0680
 • DSCN0681
 • DSCN0686
 • DSCN0691
 • DSCN0694
 • DSCN0695

Späť na začiatok