Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!20. formačná skupina FaustínumV priebehu štyroch týždňov vznikli tri nové formačné skupiny združenia Faustínum. Posledná - dvadsiata - vznikne v nedeľu 13. októbra 2013 vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči. V rámci prípravy sa v piatok začne trojdňová duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski, zodpovedný za formáciu tejto jubilejnej skupiny.

Späť na začiatok