Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Úvodné stretnutia dvoch najmladších skupínNaše dve najmladšie formačné skupiny majú za sebou úvodné stretnutia, na ktorých sa s kňazom zodpovedným za vedenie stretnutí dohodli na stálom termíne formácie.
25-členná skupina v Dubnici nad Váhom sa bude stretávať každú prvú nedeľu v mesiaci pod vedením vdp. Pavla Benku. 38-členná skupina v Humennom sa bude stretávať každú poslednú nedeľu v mesiaci pod vedením vdp. Miroslava Lišku a sestier z hrušovskej komunity.Prvé tri fotografie sú z Dubnice nad Váhom, ďalšie sú z Humenného.


 • DSC_1981
 • DSC_1982
 • DSC_1983
 • IMG_3885
 • IMG_3894
 • IMG_3897
 • IMG_3900
 • IMG_3903

Späť na začiatok