Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Permanentná formáciaV tomto novom formačnom roku 9 formačných skupín združenia Faustínum, ktoré ukončili povinnú štvorročnú formáciu, prešlo na tzv. permanentnú formáciu, ktorá je zameraná na neustálu duchovnú prácu na sebe. Tento druh formácie ponúkame aj členom, ktorí sa formujú individuálne. Za permanentnú formáciu je zodpovedná sr. Mária Terézia Adamčíková z košickej komunity.

Späť na začiatok