Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!19. formačná skupina FaustínumPoslednú septembrovú nedeľu bude mať prvé oficiálne stretnutie nová, v poradí už 19. formačná skupina združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktorá vznikla v Humennom. Dobrovoľníci a členovia sa budú stretávať v kostole sv. Košických mučeníkov. Formáciu bude viesť vdp. farár Jozef Kozák a naše sestry z hrušovskej komunity.

Späť na začiatok