Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!DC formou Lectio divinaPo druhýkrát v Čičmanoch a po prvýkrát formou Lectio divina. Takto by sme mohli charakterizovať duchovné cvičenia, ktoré sa konali v dňoch od 20. - 22. septembra 2013 v Dome sv. Bystríka v prostredí unikátnych dreveničiek. Exercície na stále aktuálnu tému: Milosrdenstvo v medziľudských vzťahoch viedli: p. Vladimír Peklanský SAC a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Duchovne sme sa spájali s účastníkmi Pochodu za život, zvlášť počas celonočnej adorácie, modlitby krížovej cesty a sv. ruženca.
Nedokážeme preukazovať milosrdenstvo, kým ho sami nezakúsime. Prvý deň duchovných cvičení bol teda venovaný nášmu vzťahu k Bohu a Boha k nám. Meditovali sme nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, ktorým je pre nás náš Pán, a nad životom Jozefa Egyptského zo Starého zákona. Druhý deň sme rozjímali nad milosrdenstvom k sebe samým, pretože milovať blížnych máme tak, ako seba samých. Nasledovali sme biblického Dávida. Posledný deň sme náš vzťah k blížnym nachádzali v staršom synovi z podobenstva o milosrdnom Otcovi a v neúctivom správcovi. Pozreli sme sa aj na karikatúry milosrdenstva.
A kto vytrval do konca, ten sa s nami aj odfotil.


 • DSCN0401
 • DSCN0403
 • DSCN0404
 • DSCN0406
 • DSCN0408
 • DSCN0410
 • DSCN0413
 • DSCN0415
 • DSCN0416
 • DSCN0417
 • DSCN0418
 • DSCN0419
 • DSCN0422
 • DSCN0424
 • DSCN0426
 • DSCN0427
 • DSCN0428
 • DSCN0429
 • DSCN0430
 • DSCN0431
 • DSCN0434
 • DSCN0435
 • DSCN0439
 • DSCN0441
 • DSCN0442
 • DSCN0446
 • DSCN0447
 • DSCN0448
 • DSCN0449
 • DSCN0450
 • DSCN0452
 • DSCN0453
 • DSCN0454
 • DSCN0456
 • DSCN0457
 • DSCN0459
 • DSCN0461

Späť na začiatok