Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!18 formačná skupina FaustínumNa sviatok Povýšenia svätého Kríža 14. septembra 2013 vznikla v rovnomennej farnosti v Žiari nad Hronom 18. formačná skupina združenia Faustínum. V tento deň bolo zároveň do združenia prijatých 11 nových členov z tohto mesta. Skupinu bude viesť vdp. dekan Miroslav Hlaváčik.

Späť na začiatok