Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!27 nových členov FaustínumV sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch Cirkevnej školy Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom konala slávnosť prijímania nových členov do združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Slávnosť viedol o. Artur Ciepielský spolu s miestnym vdp. dekanom Miroslavom Hlaváčikom. Generálnu matku zastupovala sr. M. Agnieszka Piechnik, združenie Faustínum reprezentovala sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova, sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Faustia Szabóová z Košíc. V školskej kaplnke zasvätenej Božiemu milosrdenstvu si účastníci o 10.00 hod. vypočuli prednášku o. Artura Ciepielskieho. Po nej nasledovala hodinová adorácia Najsvätejšej sviatosti. O 12.00 hod. sme sa spolu s hosťmi z Faustínum z Detvy, Brezna, Hriňovej a Dobroče naobedovali. Po obede nasledovala príprava na ceremónie prijatia. O 15.00 hod. sme sa spoločne modlili v hodine milosrdenstva a bezprostredne po nej nasledovala slávnostná svätá omša, v úvode ktorej 27 nových členov bolo oficiálne prijatých do združenia. Každý z nich obdržal členskú legitimáciu. Slávnosť uzavrelo spoločné agapé.


 • DSCN0350
 • DSCN0351
 • DSCN0353
 • DSCN0354
 • DSCN0355
 • DSCN0356
 • DSCN0357
 • DSCN0358
 • DSCN0359
 • DSCN0360
 • DSCN0361
 • DSCN0362
 • DSCN0364
 • DSCN0370
 • DSCN0371
 • DSCN0372
 • DSCN0373
 • DSCN0376
 • DSCN0377
 • DSCN0384
 • DSCN0390

Späť na začiatok