Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prijatie nových členovPrijatie nových členov združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa tentokrát uskutoční v Žiari nad Hronom 14. septembra 2013. Prijatých bude 27 nových členov, z toho 11 zo Žiaru nad Hronom. Vedenie združenia Faustínum bude zastupovať sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova a sestry z Košíc. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať p. Artur Ciepielski. Na Slovensku máme 151 členov združenia a 1613 dobrovoľníkov.

Program slávnosti:
10.00 - začiatok duchovnej obnovy
10.15 - prednáška
11.00 - adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti
12.00 - obed
13.00 - nácvik obradov
15.00 - hodina milosrdenstva
15.20 - svätá omša
Po sv. omši agapé.

Stretneme sa v Cirkevnej škole Božieho milosrdenstva na Ul. Andreja Kmeťa 1 neďaleko autobusovej stanice.

Späť na začiatok