Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sväté omše...... na úmysly členov a dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú do konca kalendárneho roka slúžené v týchto dňoch: 20. 9.; 18. 10.; 15. 11. a 20. 12. 2013. Duchovné spoločenstvo počas svätých omší budeme tvoriť vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

Späť na začiatok