Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zmena formačných stretnutí v PetržalkeFormačné stretnutia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke budú v tomto školskom roku pokračovať v novom termíne. Skupina, ktorú vedie vdp. farár Peter Mášik, sa bude stretávať každú štvrtú nedeľu v mesiaci. Najbližšie formačné stretnutie teda bude 22. septembra 2013 o 15.00 hodine.

Späť na začiatok