Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!17. formačná skupina FaustínumVo Farnosti sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, ktorú spravujú Saleziáni don Bosca, bola právne erigovaná 17. formačná skupina združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Formáciu vedie o. Jozef Sliepka. Pravidelné stretnutia, ktoré začínajú od septembra, budú mávať každý druhý piatok v mesiaci.

Späť na začiatok