Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prihlasovanie uzavreté!Prihlasovanie na duchovno-rekreačný pobyt v Zakopanom UZATVÁRAME!
Pobyt v termíne od 13. - 18. augusta 2013 je už OBSADENÝ!


Tešíme sa na dni spoločne strávené v poľských Tatrách.

Späť na začiatok