Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Duchovno-rekreačný pobyt v ZakopanomPoznávať Božie milosrdenstvo v druhých ľuďoch a v krásnej prírode a zároveň tvoriť spoločenstvo by sme chceli na duchovno-rekreačnom pobyte v Zakopanom od 13.–18. augusta 2013. Čaká nás prekrásne Fatimské sanktuárium, každodenná sv. omša, spoločná modlitba a zdieľanie, ale aj opekačka a krásy poľských Tatier (vodopád Šikľavica, Koščeliská dolina s Mrožnou jaskyňou, jazda pozemnou lanovkou na Gubalovku, kláštor albertínov na Kalatovkach...) a nezabudnuteľné goralské trhy. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v kláštore našich sestier v Zakopanom.
Prihlásiť sa môžete do 31. júla 2013 na tel. čísle 0949 531 926 alebo 055/677 02 77.

Späť na začiatok