Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zmena stretnutia na KVPČlenov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z formačnej skupiny na sídlisku KVP v Košiciach upozorňujeme na zmenu termínu stretnutia, ktoré sa presúva na 4. piatok tohto mesiaca čiže na 28. júna 2013. Za porozumenie ďakujeme!

Späť na začiatok