Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 1. -  5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch po prvýkrát konajú tzv. Dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Budú mimoriadnym časom, v ktorom prihlásení členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum z Poľska a zo Slovenska, vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľania v spoločenstve môžu nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva. Naše slovenské formačné skupiny zastupuje 35 účastníkov. Ako tlmočníčky im poslúžia sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Faustia Szabóová KMBM.

 


Späť na začiatok