Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality Združenia Faustínum

30.09.2018

Od 1. -  5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch po prvýkrát konajú tzv. Dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Budú mimoriadnym časom, v ktorom prihlásení členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum z Poľska a zo Slovenska, vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľania v spoločenstve môžu nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva. Naše slovenské formačné skupiny zastupuje 35 účastníkov. Ako tlmočníčky im poslúžia sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Faustia Szabóová KMBM.

 

01.03.2016

Združenie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v nedeľu 06. marca 20. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 
V súčasnosti združuje około 17 000 dobrovoľníkov a 550 členov z 80 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 160 členov a 1730 dobrovoľníkov.


28.02.2016

Štyri formačné skupiny združenia Faustínum zo stredného Slovenska - Dobroč, Detva, Slovenská Ľupča a Žiar nad Hronom - budú mať svoje každoročné formačné stretnutie v piatok 4. marca v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Tak ako po doposiaľ, predmetom zamyslení bude posolstvo Svätého Otca Františka na tohtoročné pôstne obdobie. Stretnutie bude viesť o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

 

06.06.2015

V malebnom prostredí Detvy, vo farskom kostole sv. Františka Assisského, si v sobotu 6. júna pri slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol o. Artur Ciepielski 18 členov zo Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum obnovilo svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Združenie sa rozrástlo aj o 17 nových členov (zo Slovenskej Ľupče, Dubnice nad Váhom, Hliníka nad Hronom a Šale). 

Čítať ďalej...

26.05.2015

Oficiálne a slávnostné prijatie 15 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutoční v sobotu 06. júna  v Kostole sv. Františka Assiského v Detve počas svätej omše, ktorú bude celebrovať o. Artur Ciepielski. Bude mu predchádzať jednodňová duchovná obnova. Združenie Faustínum na Slovensku má 173 členov a 1720 dobrovoľníkov.


25.05.2015

Slávnostné zloženia prísľubov na jeden rok bude v sobotu  06. júna 2015 vo farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve. Slávnostnej sv. omši bude predsedať o. Artur Ciepielski. Združenie Faustínum bude zastupovať generálna vikárka Gracjana Szewc a sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova. Prípravou na túto udalosť bude jednodňová duchovná obnova, ktorá sa začne v piatok 5. júna modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00. V programe obnovy sú plánované aj prednášky o. Romana Haška  a sestier z košickej komunity. 

 

24.05.2015


 Netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena“ – bola téma trojdňových duchovných cvičení, ktoré organizovalo združenie Faustínum pre všetkých ctiteľov milosrdného Ježiša v Dolnom Smokovci od piatku 22. mája. Duchovné cvičenia viedli o. Stanislav Vnuk a sr. M. Clareta Fečová. Skupina vyše štyridsať osôb rôzneho veku i povolania sa v príjemnom prostredí Vysokých Tatier pripravovala aj na jedinečné nedeľné Turíce a prijatie Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

21.05.2015

Vo Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sú slúžené sväté omše na úmysly členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum.

Každý tretí piatok v mesiaci: 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 18. 12. 2015


10.05.2015

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum pozýva na II. turnus trojových duchovných cvičení, ktoré budú prebiehať v Tatrách - Dolnom Smokovci (Charitný domov Krížových sestier)  v termíne od 22. – 24. mája 2015.


Téma: Netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena (Hebr 10,35). 

DC vedie vdp. Stanislav Vnuk a sr. M. Clareta KMBM


Čítať ďalej...

03.03.2015

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum pozýva na 3-dňové duchovné cvičenia, ktoré budú prebiehať v Tatrách-Dolnom Smokovci (Charitný domov Krížových sestier)  v termíne od 20. - 22. marca 2015.

Téma: „Nechať sa uchvátiť milosrdným Bohom“.

DC vedie vdp. Milan Supek a sr. Clareta Fečová KMBM.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok