Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 27. - 29. novembra sa konala v hrušovskom kláštore duchovná obnova pre dievčatá. Duchovnú obnovu viedol páter Peter Vician OFM Cap. a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Témou obnovy bol citát z listu sv. otca Františka mladým: Nechaj sa zasiahnuť jeho milosrdným pohľadom.  


 

Počas sv. omší, adorácie, sv. zmierenia sa dievčatá osobne stretli so živým milosrdným Kristom. Nový liturgický rok dievčatá privítali nočným bdením. V silenciu mohli hlbšie vojsť do svojich sŕdc. Je to síce namáhavá cesta, ale prináša ovocie. Počas prednášok, prezentácie, spoločných modlitieb a tvorivej práce v skupinkách sa zamýšľali nad milosrdným pohľadom Krista, a tiež sa od Ježiša a sv. sestry Faustíny učili, ako hľadieť na iných milosrdne. 


 • IMG_2471
 • IMG_2476
 • IMG_2485
 • IMG_2504
 • IMG_2516
 • IMG_2527
 • IMG_2535
 • IMG_2537
 • IMG_2569
 • IMG_2572
 • IMG_2573
 • IMG_2594
 • IMG_2609
 • IMG_2626
 • IMG_2634
 • IMG_2647
 • IMG_2653Späť na začiatok