Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!"Odovzdať sa Milosrdenstvu" bolo hlavnou témou duchovných cvičení pre dievčatá a ženy, ktoré mali možnosť počas troch dní od 20. do 22. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku stíšiť sa, priblížiť sa k Bohu a takto sa aj on mohol viac priblížiť k nim. Duchovnú obnovu viedol páter Rudolf Bartal OCD a sestra Faustia Szabóová KMBM. 


Obnova prebiehala  v silenciu (tichu), ktoré vytváralo priestor pre modlitbu a vnútorné stíšenie (dievčatá si to na konci veľmi pochvaľovali). Nechýbala adorácia, možnosť svätej spovede, priestor pre duchovný rozhovor, ruženec, spoločné modlitby, svedectvo postulantky, film a vzájomné zdieľanie. Ďakujeme všetkým dievčatám za účasť a tvorivú spoluprácu pri aktivitách zvaných "som originál" alebo "vlastné osobné Verím v Boha" (viď príloha), za aktívnu účasť na sv. omšiach, speve... Celá obnova sa niesla v radostnom duchu sŕdc, ktoré vedia komu uverili: Milosrdnému Bohu, ktorému sa nemusíme báť  dôverovať.


Pripájame „osobné Vyznanie viery“ dvoch z účastníčok.

Verím

Verím v Boha, ktorý ma stvoril,

a ktorý si ma v krste za dcéru osvojil.

Verím v Boha, ktorý ma prvý miloval

a svojho jediného Syna mi z lásky daroval.

 

Verím tiež v Ježiša celou svojou mysľou,

ktorý je najlepší zo všetkých priateľov.

Verím v toho, ktorý raz o tretej,

aj keď som ešte nebola na svete,

krv svoju vylial, aby ma zachránil

a od pekiel muk navždy ma ubránil.

 

Verím i v Ducha, ktorý mi pomáha,

a to nielen vtedy, keď je škola námaha.

Verím v toho, ktorý ako vietor vanie,

a na ceste za Ježišom ma takto tiahne.

 

Verím aj v milosrdenstvo Ježiša Krista,

aj keď ešte neviem, čo si pre mňa chystá.

Moja duša plesá a Pána velebí,

Verím, že sa raz všetci stretneme v nebi.

 


VERÍM

V koho verím? Verím v Svätú Trojicu-Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorí sú ako voda, v troch skupenstvách, ale stále jeden. Verím v Ocka, ktorý sa o mňa stará, chráni ma, vedie ma za ruku ako svoju dcérku a keď treba tak si ma zoberie na kolená. Verím v Ježiša Krista, Bohočloveka, Spasiteľa, Milosrdenstvo a verím, že v Ňom môže zakotviť moja dôvera. Verím, že opäť príde na svet, ale tentoraz vo svojej sláve. Verím v Ducha Svätého a v Jeho neobmedzenú silu a vytrvalosť. Verím v Matku Cirkev. Verím v nebo, peklo, existenciu anjelov. Verím Svätému písmu a Panne Márii. Verím Bohu.

Amen. • DC_dievcata_01
 • DC_dievcata_02
 • DC_dievcata_03
 • DC_dievcata_04
 • DC_dievcata_05
 • DC_dievcata_06
 • DC_dievcata_07
 • DC_dievcata_08
 • DC_dievcata_09
 • DC_dievcata_10
 • DC_dievcata_11
 • DC_dievcata_12
 • DC_dievcata_13
 • DC_dievcata_14
 • DC_dievcata_15
 • DC_dievcata_16

Späť na začiatok